Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Για εμάς

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνων

Η πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, από το 1982

Το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, η πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, από το 1982, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, υψηλής ποιότητας για τα παιδιά.

Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των παιδιών, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής.

Μοναδικό µας µέληµα είναι η σωστή διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία για τα παιδιά.

Εμπιστευτείτε τη φροντίδα τους, στα χέρια µας!

Το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι μέλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, του μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984, µε την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στο Μαρούσι, από το ∆ρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

Με στόχο την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και συνεχείς επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αριθμεί σήμερα οκτώ υπερσύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες στη χώρα µας, συνόλου 1.200 κλινών, και προσφέρει τις ιατρικές και νοσηλευτικές του υπηρεσίες σε περισσότερους από 400.000 συμπολίτες µας ετησίως που τις έχουν ανάγκη.

Παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες µέσα από τη λειτουργία γενικών, μαιευτικών και παιδιατρικών κλινικών, συνεργάζεται µε ένα δίκτυο 2.800 έγκριτων ιατρών και απασχολεί περίπου 3.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Εξοπλισμένα µε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, τα Τµήµατά του αποτελούν ∆ιεθνή Κέντρα Αναφοράς, τόσο για τις καινοτόμες επεµβάσεις που πραγματοποιούνται, όσο και ως κέντρα εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Διεθνείς πιστοποιήσεις

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών είναι µέλος των καλύτερων νοσοκομείων του κόσµου!

O Όµιλος Ιατρικού Αθηνών έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες µε διακεκριμένους πανεπιστημιακούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Επιπλέον, εδώ και 30 χρόνια, παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες προηγμένης Ιατρικής, µε διεθνείς πιστοποιήσεις.

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών ανήκει στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Οι κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 για το σύνολο των υπηρεσιών τους και κατά ISO 14001 για την περιβαλλοντική τους διαχείριση. Επιπλέον, έχουν επιβραβευτεί με την πιστοποίηση Temos «Quality in International Patient Care», καθώς και με το ακόμα πιο αυστηρό Temos «Excellence in Medical Tourism», ενώ έχουν περιληφθεί στις λίστες «Best Hospitals Worldwide 2014, 2015» από το Διπλωματικό Συμβούλιο (DC).

Επιστηµονικό προσωπικό

Άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό

Σε αυτό συγκαταλέγονται κορυφαίοι ιατροί όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, µε διεθνή εμπειρία στην υπηρεσία του παιδιού.

Νοσηλευτές µε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση στη φροντίδα του µικρού ασθενή στέκονται δίπλα σε αυτόν και την οικογένειά του.

Για να κλείσετε το ραντεβού σας με τους ειδικούς, κάντε κλικ εδώ.

Νοσηλευτική Προσέγγιση

Η Νοσηλευτική Ομάδα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελείται από νοσηλευτές  με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση στη φροντίδα του μικρού ασθενή, οι οποίοι άμεσα, ανθρώπινα και αξιοπρεπώς στέκονται δίπλα σε αυτόν και την οικογένεια του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα παιδιά αποτελούν ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, έχουν περιορισμένες δυνατότητες κίνησης, εκφράζουν δύσκολα τα συναισθήματά τους και εξαρτώνται από τους ενήλικες για την κάλυψη των αναγκών τους. Η βαθιά γνώση, ωστόσο των ανατομικών, φυσιολογικών και συναισθηματικών αυτών διαφορών αλλά και του κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισής τους, διασφαλίζει την αξιόπιστη προσέγγιση του παιδιού που πάσχει.

Συνήθως, το παιδί διακομίζεται στο Νοσοκομείο εξαιτίας κάποιας επείγουσας κατάστασης, η οποία συχνά πυροδοτεί την αιφνίδια γένεση ενός κατακλυσμιαίου άγχους που καταλαμβάνει ολοκληρωτικά το ίδιο το παιδί και τους γονείς. Ωστόσο, η διαρκής εκπαίδευση αλλά και η εξελισσόμενη εξειδίκευση μέσω πρακτικών εκμάθησης δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στην Νοσηλευτική Ομάδα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών για μία ορθή προσέγγιση, εκτίμηση και αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού με αίσθημα επιστημονικής επάρκειας και αξιοπιστίας.

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία της Παιδιατρικής

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής προσφέροντας στα παιδιά τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές µεθόδους και τις καλύτερες διαθέσιµες θεραπείες:

  • Το πλέον προηγμένο συστήµα Ρομποτικής Χειρουργικής, da Vinci® Si HD
  • Καινοτόμες µμεθόδους ακτινοθεραπείας για παιδιά, στους γραµµικούς επιταχυντές, Siemens και Elekta
  • Πολυτοµικός Αξονικός Τοµογράφος Siemens 64 τοµών µε µειωµένη ακτινοβολία έως και 50%
  • Μαγνητικές τοµογραφίες σε παιδιά, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους παιδοαναισθησιολόγους, στο Μαγνητικό Τοµογράφο Siemens 1,5 Tesla
  • 3D Υπερηχοκαρδιογράφος General Electric για triplex από εξειδικευµένους παιδοκαρδιολόγους
  • Πυρηνική Ιατρική: Με υπερσύγχρονη γ-κάμερα Segami εκτελείται το πλήρες φάσµα των σπινθηρογραφηµάτων, από πυρηνικούς ιατρούς µε µεγάλη εµπειρία σε παιδιά
  • Μηχάνηµα υπερήχων για τρισδιάστατη ή real-time 4D υπερηχογραφία στο πλαίσιο προγεννητικού ελέγχου του εμβρύου και εξέτασης Β΄ Επιπέδου
  • Πλήρως εξοπλισμένο παιδογαστρεντερολογικό εργαστήριο µε δυνατότητα pHµετρίας, µανοµετρίας και λοιπών εξειδικευμένων εξετάσεων
  • Σύστηµα Υπερήχων, νέας γενιάς General Electric, µε εξελιγμένο λογισµικό για χρήση σκιαγραφικών, για την εκτέλεση πλήρους γκάµας διαγνωστικών και επεµβατικών εξετάσεων
  • Πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες παίδων, όπου η αναισθησία χορηγείται στην αγκαλιά της µητέρας του παιδιού

Εξειδικευµένα κέντρα διεθνούς κύρους

Αναπτυξιολογικό

Εξέταση και παρακολούθηση βρεφών, νηπίων και παιδιών µε δυσκολίες στις γνωστικές δεξιότητες, τη λεπτή κινητικότητα, το λόγο και τη συμπεριφορά.

Ενδοκρινολογικό

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες νεογνικής, παιδικής και εφηβικής ενδοκρινολογίας και διαβητολογίας για εξωτερικά περιστατικά και νοσηλείες

Κέντρο πρόληψης παιδικής & εφηβικής παχυσαρκίας

Πρότυπο κέντρο, όπου ο µικρός ασθενής εξετάζεται από παιδοενδοκρινολόγο, παιδοψυχολόγο και διατροφολόγο, µε στόχο την ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση

Σπάνιων Νόσων

Κάποιες νόσοι µένουν αδιάγνωστες, χωρίς την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. ∆ίνεται έµφαση στην ορθή διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την έρευνα, σε συνεργασία µε κέντρα του εξωτερικού

Σπονδυλικής Στήλης

Από τη βρεφική ηλικία, παρέχει παρακολούθηση και θεραπευτική παρέµβαση για τον πόνο, τις ιδιοπαθείς, νευροµυϊκές, συνδροµικές και συγγενείς παραµορφώσεις, τους όγκους, το τραύμα, τις φλεγμονές.

Ψυχολογικής Συµβουλευτικής για το Παιδί και την Οικογένεια

Η πολυδύναμη οµάδα ειδικών αντιμετωπίζει όλο το εύρος συναισθητικών και αναπτυξιακών διαταραχών, τόσο στον Συμβουλευτικό Σταθμό όσο και στην Παιδιατρική Κλινική. Προσφέρει ολοκληρωμένη διάγνωση, εκτίµηση και ψυχολογική υποστήριξη µέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής

Ωτορινολαρυγγολογικό

Εξωτερικά ιατρεία, ακοολογικό τµήµα, λογοθεραπευτικό τµήµα, ωτοχειρουργικές επεµβάσεις, ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρρινίων, χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, κέντρο χειρουργικής σχιστιών του χείλους και της υπερώας

Φιλοξενία σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Παιδιατρικής Φροντίδας

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο, ανεξάρτητο κτήριο δίπλα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Αποτελεί πολυδύναμη Κλινική, µε άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων.

Όλοι οι χώροι διαθέτουν τεχνολογία αιχµής και είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι, ώστε να εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Το όµορφο κι ευχάριστο περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τις κορυφαίες υπηρεσίες του έµπειρου προσωπικού, δημιουργούν το κατάλληλο κλίµα, που βοηθά τα παιδιά να αισθανθούν πιο άνετα και να αναρρώσουν ταχύτερα.

Για να κλείσετε το ραντεβού σας με τους ειδικούς, κάντε κλικ εδώ.

Συνεργασία µε όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες και τον ΕΟΠΥΥ

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών διατηρεί σύµβασεις για απευθείας κάλυψη µε τις µεγαλύτερες Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες και τον ΕΟΠΥΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Δείτε ακόμη

Δημοφιλέστερα

Πρόσφατα

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το όνομα και το e-mail σας
για να εγγραφείτε στο newsletter μας

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διστόμου 5-7, Μαρούσι, ΤΚ. 151 25

210 6862339/397

[email protected]

www.paidiatriko.gr

SITEMAP

Αρχική

Πληροφορίες

Για εμάς

Επικοινωνία

Ασθένειες

Ιατροί

Νέα/Προσφορές

Κλείστε Ραντεβού

Ιατρικός Κόσμος

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ©2016 | DISCLAIMER |   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Made by ZONEPAGE

 

Για εμάς | www.paidiatriko.gr

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.