Αφεστώτα ώτα

Η ωτοπλαστική εγχείρηση αποσκοπεί στο να διορθώσει τα αφεστώτα ώτα, τα οποία προεξέχουν από το κεφάλι περισσότερο από το φυσιολογικό.

Η συγκεκριμένη δυσμορφία των αφεστώτων ώτων μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και προκύπτει ως αποτέλεσμα της έλλειψης (ή δυσπλασίας) του χόνδρου κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου. Τα αφεστώτα ώτα έχουν ανώμαλη ελικοειδή πτύχωση ή απλά μεγαλώνουν πλευρικά.

Στόχος της επέμβασης είναι να έρθει το πτερύγιο του αυτιού στη φυσιολογική ανατομική του θέση, δηλαδή σε γωνία 25-300 μοιρών σε σχέση με το κρανίο.