Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ως τέτοιες διαταραχές ορίζονται ο αυτισμός, η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής. Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές επηρεάζουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών.