Στραβισμός σε μεγαλύτερα παιδιά (2-5% του παιδιατρικού πληθυσμού)

Πότε παρατηρείται: META TO 3ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Συχνότερες Μορφές:

α. προσαρμοστική εσωτροπία: συνοδεύεται από υψηλή υπερμετρωπία ή υψηλό πηλίκο προσαρμοστικής σύγκλισης προς προσαρμογή. Διορθώνεται με χορήγηση γυαλιών από τον οφθαλμίατρο, κάλυψη του ματιού που προτιμάται για προσήλωση και χειρουργική επέμβαση στην περίπτωση που υπάρχει υπολειπόμενη γωνία στραβισμού μετά την διόρθωση με γυαλιά.

β. διαλείπουσα εξωτροπία: διαπιστώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής κυρίως κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (κόπωση, εκνευρισμός, ασθένεια).

Διορθώνεται από τον οφθαλμίατρο με πλήρη διόρθωση τυχόν ύπαρξης μυωπίας ή αστιγματισμού, μικρή υποδιόρθωση σε περίπτωση υπερμετρωπίας, ορθοπτικές ασκήσεις, χρήση πρισμάτων και κάλυψη του ματιού το οποίο ο μικρός ασθενής προτιμά για να προσηλώνει.

Σε επιδείνωση της εικόνας θα πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση διόρθωσης της γωνίας του στραβισμού.