Νευρολογικό

Γενικά

Το Τμήμα Παιδονευρολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παιδονευρολογίας: κεφαλαλγία/ημικρανία, τικ (tics), επιληψία/σπασμοί, μακροκεφαλία/μικροκεφαλία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, διαταραχές βάδισης, κινητικές διαταραχές, ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση, νευροαναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, υπερκινητικότητα/διάσπαση προσοχής) κλπ.

Μέσω του τμήματος παιδονευρολογίας και σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης και αντιμετώπισης μίας ποικιλίας νευρολογικών νοσημάτων, όπως είναι τα νευρομυϊκά, νευρομεταβολικά, εγκεφαλική παράλυση, κλπ. Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών είναι δυνατός ο πλήρης απεικονιστικός και ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος των παιδιών που παρακολουθούνται στο Τμήμα Παιδονευρολογίας. Είναι, επίσης, δυνατή η εκτεταμένη εργαστηριακή νευρολογική διερεύνηση των παιδιών με αιματολογικές, βιοχημικές, μεταβολικές και γενετικές εξετάσεις.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Παιδονευρολογικό τμήμα καλύπτει ολόκληρο το εύρος της παιδονευρολογίας σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων και νοσηλευόμενων ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο λειτουργούν παράλληλα και ιατρεία όπως είναι το Ιατρείο Κεφαλαλγίας Παίδων/Εφήβων και το Ιατρείο Επιληψίας.

Στο ειδικό Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Κεφαλαλγίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών παρακολουθούνται παιδιά με οξείες και χρόνιες κεφαλαλγίες. Εκτός από την αιτιολογική αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών, καταβάλλεται προσπάθεια πολυπαραγοντικής παρέμβασης με σκοπό την ανακούφιση των παιδιών από τις κεφαλαλγίες τους.

Το Ιατρείο Επιληψίας απευθύνεται σε παιδιά από τη βρεφική μέχρι και την εφηβική ηλικία και έχει σκοπό αφενός τη διαγνωστική διερεύνηση των παιδιών με επιληψία, η οποία γίνεται με σύγχρονες ηλεκτροφυσιολογικές, απεικονιστικές και αιματολογικές (μεταβολικές, γενετικές) μεθόδους και αφετέρου τη θεραπευτική αντιμετώπιση των επιληπτικών παιδιών, όπου κρίνεται απαραίτητη, με σύγχρονα αντιεπιληπτικά φάρμακα και με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες.

Ασθένειες

Στο Τμήμα Παιδονευρολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών καλύπτεται πληθώρα νευρολογικών νοσημάτων και περιστατικών όπως είναι:

Ασθένειες

Ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση είναι μια νόσος που δημιουργείται, όταν αυξηθεί η πίεση που ασκεί ο εγκέφαλος ή το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (διαφανές υγρό που παράγεται στις κοιλότητες του εγκεφάλου) στην κρανιακή κοιλότητα. Ακόμα και αν αντιμετωπισθεί επιτυχώς, η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση μπορεί να υποτροπιάσει.

Για το λόγο αυτό, παιδιά που έχουν παρουσιάσει το πρόβλημα αυτό πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθούνται με τακτικές οφθαλμολογικές και νευρολογικές εξετάσεις.

Κεφαλαλγία / ημικρανία Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για μια χρόνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες μέτριες έως έντονες κεφαλαλγίες, συχνά σε συνδυασμό με μια σειρά από συμπτώματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Κινητικές διαταραχές και διαταραχές βάδισης Διαβάστε περισσότερα

Οι κινητικές διαταραχές και οι διαταραχές βάδισης, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, κατά τα πρώτα χρόνια ζωής τους, οφείλονται στην επίδραση μιας σειράς παραγόντων.

Κάποια παιδιά συναντούν προβλήματα συνέργειας κατά το τρέξιμο, την αναπήδηση και αλλαγή κατεύθυνσης. Άλλα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάβαση ή κατάβαση σκάλας.

Προϋπόθεση για τη διάγνωση διαταραχής του συντονισμού των κινήσεων αποτελεί η ύπαρξη φυσιολογικής νοημοσύνης και η απουσία νευρολογικών ή άλλων διαταραχών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, αντίστοιχα, συμπτώματα κινητικών διαταραχών.

Μακροκεφαλία Διαβάστε περισσότερα

Η μακροκεφαλία είναι η υπέρμετρη αύξηση της κρανιακής περιμέτρου, που μπορεί να συνοδεύεται και από αύξηση του όγκου του εγκεφάλου και παρατηρείται τόσο σε φυσιολογικά άτομα όσο και σε διανοητικώς καθυστερημένα.

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές Διαβάστε περισσότερα

Ως τέτοιες διαταραχές ορίζονται ο αυτισμός, η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής. Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές επηρεάζουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών.

Τικς Διαβάστε περισσότερα

Tα τικ στα παιδιά είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα και ανησυχητικό για τους περισσότερους γονείς. Ένα στα δέκα παιδιά μπορεί να εμφανίσει τικ, σε κάποιο στάδιο της σχολικής του ηλικίας.

Η συνήθεια αυτή του τικ εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, κυρίως στα αγόρια και μπορεί να διαρκέσει μέχρι την έναρξη της εφηβείας, οπότε τα τικ αραιώνουν και σταδιακά εξαφανίζονται

Ψυχοκινητική καθυστέρηση / ψυχοκινητική εξέλιξη - ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα

H ψυχοκινητική καθυστέρηση, ψυχοκινητική εξέλιξη ή ανάπτυξη, είναι η λειτουργική διαφοροποίηση του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτώνται συνεχώς νέες ικανότητες, που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με τους εξωτερικούς παράγοντες.

Ιατροί Τμήματος

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διετέλεσε τη θητεία του ...