Ψυχολογική Συμβουλευτική για το Παιδι και την Οικογένεια

Γενικά

Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί μία καινούρια υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής, για το παιδί και την οικογένεια.

Χάρη στην πολυδύναμη ομάδα ειδικών, που αποτελείται από άριστα καταρτισμένους, με μεγάλη εμπειρία, παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους και οικογενειακούς συμβούλους, προσφέρεται ολοκληρωμένη διάγνωση, εκτίμηση και ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικής ή ομαδικής υποστηρικτικής θεραπείας.

Υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης όλου του εύρους συναισθηματικών και αναπτυξιακών διαταραχών τόσο στο συμβουλευτικό σταθμό όσο και στην παιδιατρική κλινική.

Αντιμετωπίζονται και υποστηρίζονται όλα τα περιστατικά άμεσα, με στόχο τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά και την πρόληψη σοβαρών διαταραχών.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Διασυνδετική Συμβουλευτική, κατά τη νοσηλεία

Η σωματική νόσος ενός παιδιού και η ανάγκη εισαγωγής του στο νοσοκομείο είναι μία εμπειρία που προκαλεί άγχος και στο παιδί και στους γονείς.

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προκληθούν διαταραχές στη συμπεριφορά και το συναίσθημα ενός παιδιού, και η ιατρική ομάδα, που καλείται να φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιδί και την οικογένειά του, να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συμμόρφωσή του στις κλινικές διαδικασίες και την ενδεδειγμένη θεραπεία.

Στόχος της παρέμβασης και της καθοδήγησης από τον ειδικό ψυχολογικής συμβουλευτικής είναι να διευκολύνει την προσαρμογή του παιδιού και όλης της οικογένειας σε μία νοσηλεία, πιθανά και στη διάγνωση ενός χρόνιου νοσήματος.

Ελαχιστοποιούμε με τον τρόπο αυτό τις δευτερογενείς επιπτώσεις στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, και συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή έκβαση της σωματικής νόσου και στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή του.​

Συμβουλευτικός Σταθμός για παιδιά, εφήβους και γονείς

Οι περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές στην παιδική ηλικία είναι ανατάξιμες, εάν παιδί και γονείς βοηθηθούν έγκαιρα να κατανοήσουν την πηγή των δυσκολιών τους. Στον συμβουλευτικό μας σταθμό προσφέρεται:

  • ​Ολοκληρωμένη εκτίμηση αναπτυξιακών και μαθησιακών διαταραχών
  • Εκτίμηση συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς
  • Συμβουλευτική/υποστηρικτική θεραπεία γονέων και οικογένειας
  • Βραχυπρόθεσμη στήριξη και αποσυμπίεση σε μία κρίση, με δυνατότητα παραπομπής για πιο μακροχρόνιες θεραπείες
  • Βραχυπρόθεσμη επανεκτίμηση και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ομάδες γονέων

Γιατί να επιλέξει κάποιος να συμμετέχει σε μία ομάδα γονέων;

Όταν για οποιονδήποτε λόγο οι γονείς προβληματίζονται σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών τους ή όταν χάνεται η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, το άγχος, οι ενοχές, ή το αίσθημα αποτυχίας, εμποδίζουν το γονιό να σκεφτεί και να επιλύσει τα προβλήματα.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς, ενημερώνοντάς τους για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιόδου που διανύουν τα παιδιά και στηρίζοντάς τους να επανεγκαταστήσουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.

Επιπλέον, η ομάδα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών των μελών μεταξύ τους και με τον ειδικό ψυχολογικής συμβουλευτικής, με χαμηλότερο κόστος για το συμμετέχοντα σε σχέση με την ατομική θεραπεία.

 

Ιατροί Τμήματος

ΚΛΕΙΔΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Επιστημονικός  Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Η Ευρυδίκη Κλειδή είναι Ψυχολόγος Παιδοψυχολογος Ψυχοθεραπεύτρια. Εισήχθη στη σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών...