Εφηβική Ιατρική

Γενικά

Η εφηβεία είναι σημαντική αναπτυξιακή περίοδος που χαρακτηρίζεται από μια σειρά βιολογικών και ψυχολογικών αλλαγών. Είναι η περίοδος του πειραματισμού και της αμφισβήτησης όπου ο έφηβος καλείται  στην πορεία του προς την ενηλικίωση να αποκτήσει ανεξαρτησία και θετική εικόνα για τον εαυτό του, να δημιουργήσει την προσωπική του ταυτότητα, να στοχεύσει σε ένα ρεαλιστικό επαγγελματικό στόχο και να αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας λειτουργικών κοινωνικών και σεξουαλικών σχέσεων. Οι έφηβοι έχουν ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ξεχωριστές υγειονομικές ανάγκες που συνήθως αντιμετωπίζονται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών είτε για παιδιά ή για μεγαλύτερους ενήλικες. Η έλλειψη εξειδικευμένων ιατρών, οι δυσκολίες προσέγγισης, και αποδοχής των υπηρεσιών των ενηλίκων οδηγούν στο να λαμβάνουν δυσανάλογη με τις ανάγκες τους υγειονομική φροντίδα. Το νέο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι η πρώτη εξειδικευμένη δομή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας που έρχεται να καλύψει αυτό το κενό στις υγειονομικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών παρέχει εξειδικευμένη υγειονομική φροντίδα σε άτομα ηλικίας 12-19 ετών, με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση των ιατρικών και αναπτυξιακών αναγκών των εφήβων.

Στόχος μας είναι η προσέγγιση των εφηβικών θεμάτων με απλό, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, με αποκλειστικό γνώμονα την άριστη συνεργασία με οικογενειακό παιδίατρο γιατί γνωρίζουμε καλά ότι είναι ο πρώτος αποδέκτης των προβλημάτων του εφήβου, βρίσκεται κοντά στην οικογένεια,  γνωρίζει τον έφηβο από μικρότερη ηλικία, είναι εξοικειωμένος με τα θέματα ανάπτυξης και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά την εφηβεία και ενδεχομένως χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Η αντιμετώπιση όλου του φάσματος προβλημάτων της εφηβικής ηλικίας γίνεται σε συνεργασία με την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών η οποία απαρτίζεται από παιδίατρο εφηβικής ιατρικής, ενδοκρινολόγο, γυναικολόγο, δερματολόγο, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, διατροφολόγο και συντονίζεται από την επιστημονική υπεύθυνη, παιδίατρο εφηβικής ιατρικής δρ Ελισάβετ Ανδρή.

Ειδικότερα αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν σε:

Σωματική και Εφηβική Ανάπτυξη

Θέματα διατροφής (Διαταραχές πρόσληψης τροφής, επικίνδυνες δίαιτες,  παχυσαρκία, ανορεξία, βουλιμία)

Γυναικολογικά προβλήματα (διαταραχές εμμηνορρυσίας, έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις)

Ενδοκρινολογικά προβλήματα

Δερματολογικά προβλήματα

Διαταραχές συμπεριφοράς, (διαχείριση άγχους, διαχείριση θυμού-επίλυση συγκρούσεων, οικογενειακή δυσλειτουργία, λεκτική ή σωματική παρενόχληση)

Παθολογική χρήση διαδικτύου, χρήση ουσιών, κάπνισμα και άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.

Φροντίδα μας είναι η προστασία και η καλή συνεργασία με τους εφήβους, με τη δημιουργία κλίματος στήριξης, συμπαράστασης και ειλικρινές ενδιαφέρον ώστε να μην αντιμετωπίζουν μόνοι τους, με τους φίλους τους ή στο διαδίκτυο τα προβλήματα τους, να έχουν σωστή ενημέρωση και στήριξη ώστε  να λαμβάνουν τις σωστότερες αποφάσεις για τον εαυτό τους και το μέλλον τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρέχεται Συμβουλευτική εφήβων  σε  θέματα όπως:

Διατροφή

Έλεγχος σωματικού βάρους, παρακολούθηση και στήριξη για σωστό σχεδιασμό διατροφικού προγράμματος και ενθάρρυνση για φυσική δραστηριότητα.

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Αντισύλληψη, προστασία για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Αποφυγή συμπεριφορών υψηλού κινδύνου

Παθολογική χρήση διαδικτύου, θέματα προσωπικής ασφάλειας, καταχρήσεις, αλκοόλ, κάπνισμα, σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς προστασία, διατροφικές διαταραχές

Ψυχολογική στήριξη

Θετική εικόνα σώματος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις.

Η αμφισβήτηση κάθε μορφής εξουσίας, κυρίως της γονικής, η τάση ανεξαρτησίας, η περιέργεια, ο πειραματισμός και η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των εφήβων φέρνουν συχνά σε αμηχανία τους γονείς τους με αποτέλεσμα συγκρούσεις και δυσαρμονία στις μεταξύ τους σχέσεις.

Στο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής παρέχεται η δυνατότητα Συμβουλευτικής και Στήριξης γονέων με ενημέρωση για θέματα εφηβικής υγείας, για τα αναπτυξιακά  στάδια και τις ανάγκες των εφήβων, ενίσχυση της σχέσης του εφήβου με τους γονείς του

συμβουλές για τον χειρισμό των κρίσεων κι ευαισθητοποίηση για έγκαιρη αναγνώριση διαταραχών συμπεριφοράς.

Γιατί εμάς

Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί εξειδικευμένη δομή εφηβικής υγείας που εξασφαλίζει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση  των προβλημάτων της εφηβικής ηλικίας με εξειδικευμένη προσέγγιση του εφήβου, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα,  ειλικρινές ενδιαφέρον, κατανόηση και στήριξη των  εφήβων και της οικογένειάς τους.       

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην άριστη συνεργασία με τον οικογενειακό παιδίατρο με αποκλειστικό γνώμονα  την διάθεση στήριξης και βοήθειας σε περιπτώσεις που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Η πολυετής εμπειρία μας καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των εφηβικών προβλημάτων. Το έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Τμήματος, η παροχή όλων των υπηρεσιών στον ίδιο χώρο, σε φιλικό για τον έφηβο περιβάλλον, το προσιτό ωράριο λειτουργίας (απογευματινές ώρες) διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου  με στόχο την εξασφάλιση της σωματικής υγείας και της ψυχικής ισορροπίας των εφήβων.