ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παιδίατρος

Υποδιευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών