ΠΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βιοπαθολόγος - Κλινικός Μικροβιολόγος

Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών & Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδεύτηκε στην Βιοπαθολογία στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Μετεκπαιδεύτηκε στην Εργαστηριακή Διαγνωστική με έμφαση στην Ιατρική Βιοχημεία στις ΗΠΑ. Απέκτησε την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάσθηκε ως επιμελήτρια του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και από της ιδρύσεως του ΕΣΥ ως Διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ιδίου Νοσοκομείου.

Τα γενικότερα ενδιαφέροντα της εστιάστηκαν στην οριοθέτηση και οργάνωση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε επίπεδο περιεχομένου και αναγνώρισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην εκπαίδευση των ειδικευομένων και στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναφών συνεδρίων.

To ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον της κάλυψε τις λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας με τα κατεξοχήν παιδιατρικά παθογόνα, όπως N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumonia, S. agalactiae, S.pyogenes, S.diphtheriae συμμετέχοντας σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. Ασχολείται με τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και συμμετέχει στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων από την ίδρυση τους.

Παρακολουθεί ενεργά την πορεία της μικροβιακής αντοχής διεθνώς και στη χώρα μας και συμμετέχει στον περιορισμό και πρόληψη της στο Νοσοκομείο. Συνετέλεσε στην επέκταση και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου στα Διαγνωστικά Εργαστήρια [Βιοπαθολογικό Εργαστήριο] του Ιατρικού Κέντρου. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς [FEMS] για πολλά χρόνια.

Συμμετέχει σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια και έχει αριθμό Ελληνικών και διεθνών δημοσιεύσεων.