ΜΑΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΑΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Παιδίατρος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιατρείου Σπανίων Νόσων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε  μετά από  6ετή φοίτηση με βαθμό «Λίαν Καλώς». Ξεκίνησε την ειδίκευση στην παιδιατρική στο Ασκληπείο Βούλας και την ολοκλήρωσε στην Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών .

Απέκτησε τίτλο ειδικότητας στην Παιδιατρική το 2001. Από το ίδιο έτος εργάστηκε ως επιμελήτρια στην Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών μέχρι το 2010. Στη συνέχεια ανέλαβε ως υπεύθυνη του Τμήματος Νεογνών του Μαιευτηρίου Γαία μέχρι το 2012 και από το 2014 εργάζεται ως υποδιευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Εργάστηκε παράλληλα ως συνεργάτης στο Λιπιδαιμικό Ιατρείο καθώς και στο Ρευματολογικό Ιατρείο της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών και ως συνεργάτης σε τακτικό Αλλεργιολογικό και Πνευμονολογικό Ιατρείο.

Συμμετέχει στην ομάδα ιατρών του Ιατρείου Σπανίων Νόσων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή έντυπα και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις, και ομιλίες σε Ελληνικά και Διεθνή Παιδιατρικά Συνέδρια, στην οργανωτική επιτροπή σειράς Παιδιατρικών Ημερίδων και στη συγγραφή συγγραμμάτων Παιδιατρικής.