ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Λογοπεδικός
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Λογοθεραπείας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών Σπούδασε Γλωσσολογία και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο νοσοκομείο Παίδων, «Η Αγία Σοφία», και στο Ίδρυμα για το Παιδί, «Η Παμμακάριστος». Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, συνεργάστηκε με την Παιδοψυχιατρική Κλινική και το Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Γναθοπροσωπικών Ανωμαλιών του νοσοκομείου Παίδων, «Η Αγία Σοφία», και με νηπιαγωγεία, ενώ παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά. Το ειδικό ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διάγνωση και θεραπεία διαταραχών ομιλίας σε σχιστίες της υπερώας, διαταραχές φωνής, τραυλισμό και ειδική γλωσσική διαταραχή. Έχει κάνει ομιλίες στο πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ιατρικά συνέδρια και νηπιαγωγεία. Έχει γράψει κεφάλαια για την ανάπτυξη και διαταραχές ομιλίας στον «Άτλαντα Παιδιατρικής Ωτορινολαρυγγολογίας».