ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νευροχειρουργός Παίδων & Ενηλίκων

Διευθυντής του Παιδονευροχειρουργικού τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών