ΧΟΥΝΤΗ ΑΡΕΤΗ

ΧΟΥΝΤΗ ΑΡΕΤΗ
Ορθοπεδικός Χειρουργός Παίδων

Επιμελήτρια Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής

Ιατρική Σχoλή Πανεπιστημίου Αθηνών (εισαγωγή μέσω πανελλήνιων εξετάσεων) ...