ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Αναισθησιολόγος - Παιδοκαρδιοαναισθησιολόγος

Διευθυντής Παιδιατρικής ΜΕΘ του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών