ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορθοπεδικός Παίδων

Επιμελητής Παιδο-ορθοπεδικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών