Υποσπαδίας – επισπαδίας

Υποσπαδία έχουμε όταν το στόμιο της ουρήθρας δεν εκβάλει στην κορυφή της βαλάνου αλλά κάπου στην κάτω επιφάνεια του πέους ή του οσχέου.

Ένα στα 125 αγόρια έχουν πλέον σήμερα υποσπαδία. Η συχνότητα των υποσπαδιών έχει αυξηθεί κατά 2-3 φορές τα τελευταία 20 χρόνια.

Σχεδόν πάντα συνυπάρχει απουσία-αγενεσία του κάτω ημίσεως της ακροποσθίας.

Οι υποσπαδίες είναι βαλανικοί, υποβαλανικοί, άνω πεϊκοί, μέσοι πεϊκοί, πεοοσχεϊκοί, οσχεϊκοί και περινεϊκοί.

Όσο πιο χαμηλά εκβάλει το στόμιο της ουρήθρας, τόσο πιο σοβαρός είναι ο υποσπαδίας και τόσο πιο δύσκολη η χειρουργική του αντιμετώπιση.

Όσο πιο σοβαρός είναι ο υποσπαδίας, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να έχουμε πέος μικρών διαστάσεων ή και σοβαρή κάμψη – γωνίωση του πέους.

Οι μικρού βαθμού υποσπαδίες, χειρουργούνται για αισθητικούς κυρίως λόγους ενώ οι σοβαροί και για λειτουργικούς.

Οι βαλανικοί υποσπαδίες, χειρουργούνται χωρίς καθετήρα και χωρίς νοσηλεία, με ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 97%.

Οι άνω και μέσοι πεϊκοί υποσπαδίες χειρουργούνται με μόνο μια νύχτα παραμονή του καθετήρα μετεγχειρητικός και μια νύχτα νοσηλεία, με ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 96%.

Οι οσχεϊκοί υποσπαδίες χειρουργούνται με έξι ημέρες καθετήρα και νοσηλεία και ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 90-92%. Συγχρόνως γίνεται και ο ευθειασμός του πέους, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Πολλές φορές προεγχειρητικά, όταν το πέος είναι μικρό, γίνεται διέγερση του με ενέσεις τεστοστερόνης, που αναλαμβάνει ειδικός παιδοενδοκρινολόγος.

Όλοι οι υποσπαδίες σήμερα χειρουργούνται με μία μόνο επέμβαση, στην ηλικία του ενός έτους.

Η χειρουργική του υποσπαδία είναι μια πραγματικά δύσκολη χειρουργική και πρέπει να γίνεται μόνο από άκρως εξειδικευμένους χειρουργούς καθότι πολύ συχνά βλέπουμε σοβαρές επιπλοκές που απαιτούν επώδυνες επανεπεμβάσεις.

Στην κλινική μας έχουν χειρουργηθεί πάνω από 1.000 υποσπαδίες με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας και πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα.

Επισπαδία έχουμε όταν το στόμιο της ουρήθρας εκβάλει στο άνω μέρος του πέους και προς την κοιλιακή χώρα.

Ο επισπαδίας είναι πολύ πιο σπάνιος από τον υποσπαδία, με συχνότητα 1/50.000 γεννήσεις.

Η επέμβαση γίνεται επίσης προς την ηλικία του ενός έτους, με παραμονή του καθετήρα για 6-7 ημέρες.