Υπερτροφία αμυγδαλών

Η υπερτροφία των αμυγδαλών τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με την υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων και το κύριο σύμπτωμα είναι το ροχαλητό με αποφρακτική άπνοια.

Με τον όρο αποφρακτική υπνική άπνοια, εννοούμε τη διακοπή της ανάσας του παιδιού κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Είναι μια σοβαρή πάθηση η οποία χρήζει χειρουργικής παρέμβασης.