Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία είναι η χρόνια πνευμονική νόσος που συνήθως ακολουθεί το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των πολύ μικρών σε βάρος γέννησης νεογνών. Τα βρέφη με βρογχοπνευμονική δυσπλασία μπορεί να χρειαστούν οξυγόνο στο σπίτι για κάποιο διάστημα και εμφανίζουν ευπάθεια στις λοιμώξεις του αναπνευστικού.