Βλεφαρόπτωση

Η βλεφαρόπτωση περιγράφει μία πτώση του ενός ή και των δύο άνω βλεφάρων. Μία βλεφαρόπτωση μπορεί να είναι παρούσα κατά τη γέννηση (συγγενής βλεφαρόπτωση) ή να προκληθεί αργότερα στη ζωή (επίκτητη βλεφαρόπτωση).

Μία συγγενής βλεφαρόπτωση οφείλεται σε μια ανωμαλία του μυός που σηκώνει το βλέφαρο (τον ανελκτήρα μυ). Στην περίπτωση αυτή της βλεφαρόπτωσης, ο μυς ούτε συσπάται ούτε χαλαρώνει κανονικά.