Συγγενής ραιβοϊπποποδία

Η ιδιοπαθής ή συγγενής ραιβοïπποποδία αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη παραμόρφωση του ποδιού στα νεογέννητα. Το πόδι του μωρού είναι γυρισμένο προς τα μέσα και κάτω.

Η συχνότητα της ραιβοïπποποδίας υπολογίζεται σε 1 στις 500 – 1.000 γεννήσεις, είναι συχνότερη στα αγόρια, και αφορά και τα δυο πόδια στο 40% των περιπτώσεων.

Τα αίτια δεν είναι γνωστά αλλά πιθανότατα είναι γενετικής φύσης.

Η ραιβοïπποποδία μπορεί να είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο νόσημα αλλά μπορεί να εμφανίζεται στα πλαίσια συνδρόμων όπως η αρθρογρύπωση ή το σύνδρομο Larsen.