Συγγενείς ανωμαλίες στη διάπλαση του αναπνευστικού

Τέτοιες ασθένειες είναι οι συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων (τραχειομαλάκυνση, στένωση τραχείας, τραχειοισοφαγικό συρίγγιο, βρογχομαλάκυνση), της διάπλασης των πνευμόνων (υποπλασία συγγενής κυστική αδενωματώδης δυσπλασία, πνευμονικό απόλλυμα), διαφραγματοκήλη και άλλες συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης του αναπνευστικού συστήματος.