Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι πλαστική χειρουργική επέμβαση της μύτης. Πραγματοποιείται τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους.

Μέσω της ρινοπλαστικής επέμβασης μπορεί να βελτιωθεί η όψη και το σχήμα της μύτης και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του αναπνευστικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με το σχήμα του προσώπου και να ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, δείχνοντας όσο πιο φυσικό γίνεται.

Η επιτυχημένη ρινοπλαστική βασίζεται στην ταυτόχρονη εγχείρηση τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος.

Στα πλαίσια της ρινοπλαστικής, η πλαστική του ρινικού διαφράγματος είναι καθοριστικής σημασίας για το αποτέλεσμα της επέμβασης, αφού το ρινικό διάφραγμα είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ των διαφόρων δομικών στοιχείων της μύτης και έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη λειτουργία (αναπνοή) όσο και την αισθητική της (ομορφιά).