Ψυχοκινητική καθυστέρηση / ψυχοκινητική εξέλιξη - ανάπτυξη

H ψυχοκινητική καθυστέρηση, ψυχοκινητική εξέλιξη ή ανάπτυξη, είναι η λειτουργική διαφοροποίηση του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτώνται συνεχώς νέες ικανότητες, που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με τους εξωτερικούς παράγοντες.