Ουρητηροκήλη

Η ουρητηροκήλη αποτελεί μια ειδικής μορφής στένωση στην ένωση του ουρητήρα με την ουροδόχο κύστη.

Το τελικό τμήμα του ουρητήρα είναι διατεταμένο, προβάλλοντας ως κυστικό μόρφωμα μέσα στην ουροδόχο κύστη. Η ουρητηροκήλη συναντιέται σε ένα στα 4.000 παιδιά και είναι 5-7 φορές συχνότερη στα κορίτσια.

Συχνά αφορά τον ουρητήρα που παροχετεύει τον άνω πόλο ενός διπλού νεφρού.

Η στένωση αυτή δημιουργεί σοβαρή ουρητηρο-υδρονέφρωση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του αντίστοιχου νεφρού.

Η διάγνωση της ουρητηροκήλης γίνεται σχεδόν πάντα προγεννητικά, στα υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης, ειδάλλως προκαλεί εμπύρετες ουρολοιμώξεις.

Η χειρουργική διόρθωση της ουρητηροκήλης γίνεται μέσα στις πρώτες εβδομάδες της ζωής.

Η επέμβαση είναι πλέον απλή, ενδοσκοπική, χωρίς τομές και τα ποσοστά επιτυχίας της υψηλότατα.

Έχει αντικαταστήσει παντελώς τα τελευταία χρόνια την αφαίρεση του σύστοιχου τμήματος του νεφρού που γινόταν παλαιότερα με μεγάλη ανοικτή επέμβαση, με σχετικά συχνές μετεγχειρητικές επιπλοκές.