Ωτίτιδα, χρόνια

Είναι οι ωτίτιδες εκείνες οι οποίες ταλαιπωρούν χρόνια τους ασθενείς και στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως, το τύμπανο δεν είναι ακέραιο.

Η αποκατάσταση είναι πάντα χειρουργική και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο παιδο- ωτοχειρουργό και σε νοσοκομείο που έχει την αντίστοιχη εμπειρία.