Ωτίτιδα, εκκριτική

Η εκκριτική ωτίτιδα είναι η συλλογή υγρού στο αυτί στον χώρο πίσω από το τύμπανο. Είναι πολύ συχνή πάθηση και τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Το κύριο σύμπτωμά της είναι η βαρηκοΐα (πλήρως ανατάξιμη μετά την απομάκρυνση του υγρού) και η θεραπεία εξαρτάται από την χρονιότητα της πάθησης.