Μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση

Αποτελεί τη συχνότερη αιτία χρόνιας ηπατικής νόσου στις δυτικές χώρες και ίσως την βασικότερη αιτία μεταμόσχευσης ήπατος στους ενήλικες.

Χαρακτηρίζεται από την προοδευτική συσσώρευση λίπους στο ήπαρ, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής, η οποία οδηγεί στην κίρρωση και την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

Στους εφήβους και τους ενήλικες, η εμφάνιση της νόσου σχετίζεται κυρίως με το αυξημένο βάρος σώματος, και συνοδεύεται από άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Στα μικρά παιδιά, η παρουσία λιπώδους διήθησης δε σχετίζεται με την παχυσαρκία, και μπορεί να οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις του ήπατος, όπως η ν. Wilson και κάποια μεταβολικά νοσήματα. Για το λόγο αυτό, χρήζει λεπτομερούς κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης.