Κινητικές διαταραχές και διαταραχές βάδισης

Οι κινητικές διαταραχές και οι διαταραχές βάδισης, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, κατά τα πρώτα χρόνια ζωής τους, οφείλονται στην επίδραση μιας σειράς παραγόντων.

Κάποια παιδιά συναντούν προβλήματα συνέργειας κατά το τρέξιμο, την αναπήδηση και αλλαγή κατεύθυνσης. Άλλα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάβαση ή κατάβαση σκάλας.

Προϋπόθεση για τη διάγνωση διαταραχής του συντονισμού των κινήσεων αποτελεί η ύπαρξη φυσιολογικής νοημοσύνης και η απουσία νευρολογικών ή άλλων διαταραχών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, αντίστοιχα, συμπτώματα κινητικών διαταραχών.