Ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση

Η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση είναι μια νόσος που δημιουργείται, όταν αυξηθεί η πίεση που ασκεί ο εγκέφαλος ή το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (διαφανές υγρό που παράγεται στις κοιλότητες του εγκεφάλου) στην κρανιακή κοιλότητα. Ακόμα και αν αντιμετωπισθεί επιτυχώς, η ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση μπορεί να υποτροπιάσει.

Για το λόγο αυτό, παιδιά που έχουν παρουσιάσει το πρόβλημα αυτό πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθούνται με τακτικές οφθαλμολογικές και νευρολογικές εξετάσεις.