Επίκτητες καρδιοπάθειες

Συχνά στο παιδοκαρδιολογικό τμήμα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το σύνδρομο Kawasaki και σπανιότερα με άλλες πιο σοβαρές καρδιοπάθειες όπως για παράδειγμα την μυοκαρδίτιδα.