Διογκώσεις τραχήλου

Πολλές παθήσεις οξείες, χρόνιες ή και συγγενείς αφορούν στον τράχηλο του μικρού ασθενούς.

Η συνηθέστερη πάθηση είναι η διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων αποτέλεσμα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.

Επίσης στην περιοχή του τραχήλου μπορεί να υπάρχουν κύστεις (στρογγυλά, ανώδυνα μορφώματα), οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του παιδιού (ακόμα και αμέσως μετά την γέννηση).