Αλλεργικό παιδί

Η αλλεργία αποτελεί μια μάστιγα της σύγχρονης ζωής. Τα τελευταία χρόνια το «αλλεργικό κύμα» έχει παρασύρει στο πέρασμά του άτομα κάθε ηλικίας από τον λεγόμενο «πολιτισμένο κόσμο».

Αν και τα στατιστικά στοιχεία είναι ελλιπή, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, υπολογίζεται ότι 3.500.000 άτομα κάτω των 25 ετών πάσχουν από τροφική αλλεργία, την συχνότερη αιτία αναφυλακτικού σοκ. Η αναφυλαξία είναι μια επείγουσα κατάσταση και ορίζεται από τους ειδικούς σαν «σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση υπερευαισθησίας». Αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από ταχεία, απροσδόκητη  έναρξη με σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα, που συνοδεύονται συχνά από εκδηλώσεις στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό αλλεργίας ή προηγούμενης αναφυλακτικής αντίδρασης.

 Η συχνότητα αναφυλακτικών επεισοδίων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία. Υπολογίζεται ότι το 25%-30% των αναφυλακτικών αντιδράσεων συμβαίνει στο χώρο του σχολείου. Όταν ένα παιδί εντάσσεται για πρώτη φορά σε Παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, υπάρχει περίπτωση να μην έχει εκδηλώσει την αλλεργική του προδιάθεση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να ζητείται από τους γονείς ιστορικό του παιδιού που να περιλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου «έχει παρουσιάσει ποτέ το παιδί εξανθήματα με τη χορήγηση τροφής ή φαρμάκου; ή: ταλαιπωρείται συχνά με βήχα, για τον οποίο χρειάζεται να παίρνει συχνά φαρμακευτική αγωγή;» Γενικές ερωτήσεις του τύπου: «έχει το παιδί κάποια αλλεργία;», συνήθως λαμβάνουν αρνητική απάντηση.

Σε περίπτωση που το παιδί έχει διαγνωσμένη αλλεργία, πρέπει η εγγραφή του να συνοδεύεται από λεπτομερή γνωμάτευση του ιατρού που το παρακολουθεί καθώς και τα αλλεργιογόνα που πρέπει να αποφεύγονται . Επίσης, ένα Φύλο Οδηγιών για τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση εκδήλωσης αλλεργικού επεισοδίου.

Το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού πρέπει να είναι ενήμερο για τυχόν αλλεργικά παιδιά που υπάρχουν στο δυναμικό του. Σε καμία περίπτωση τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να στοχοποιούνται  ούτε και να αποκλείονται από δραστηριότητες, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους. Η εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων και του υπόλοιπου προσωπικού στην αναγνώριση μιας αλλεργικής αντίδρασης είναι πολύ βασική για την ασφάλεια όλων των παιδιών, μια και κάποια παιδιά εκδηλώνουν για πρώτη φορά αλλεργική αντίδραση στο σχολείο.

Η πρόληψη των αλλεργικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει κυρίως με την αποφυγή έκθεσης σε κύρια αλλεργιογόνα , όπως τροφές και τσιμπήματα μέλισσας. Το περιβάλλον των Σταθμών καλό είναι να είναι ελεύθερο από μοκέτες, πλαστικά κακής ποιότητας και έντονες οσμές απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών.

Τον Ιούνιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας εγκαινίασε την καμπάνια για την καταπολέμηση της αναφυλαξίας. (Stop Anaphylaxis! Food Allergy Campaign). Μεταξύ των άλλων στόχων, αποσκοπεί στην ελεύθερη διάθεση στα σχολεία αυτοενιέμενων συσκευών αδρεναλίνης και στην διατύπωση βασικών αρχών για την αντιμετώπιση του αλλεργικού παιδιού στο σχολείο. Το 2011 οι Η.Π.Α. εισήγαγαν ειδική νομοθετική ρύθμιση που να ενθαρρύνει την εκπαίδευση του προσωπικού των σχολείων για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση αναφυλακτικού επεισοδίου.

Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αποκτήσει ενιαία πολιτική στο θέμα αυτό. Στη χώρα μας, εκκρεμεί η οργανωμένη εκπαίδευση των πολιτών, των ασθενών και των οικογενειών τους καθώς και η παροχή δυνατότητας σε προσωπικό σχολείων για την έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση της συσκευής αδρεναλίνης. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση από μη γιατρούς και αποτελεί σωτήρια παρέμβαση - την πρώτη και μοναδική - για τη ζωή του ασθενούς.

Επειδή η αξία της κάθε ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη, η άγνοια και η ολιγωρία δεν δικαιολογούνται. Η ανάγκη τροποποίησης της πολιτικής για την διαφύλαξη της υγείας των μαθητών επιβάλλεται να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολιτειακούς φορείς που εμπλέκονται.