Αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες

Τα αιμαγγειώματα αποτελούν αγγειακές βλάβες του υποδόριου ιστού, οι οποίες εμφανίζονται λίγο μετά την γέννηση του παιδιού, αυξάνουν σε μέγεθος τους επόμενους μήνες και μετά αρχίζουν να υποστρέφουν.

Πολλοί από τους αιμαγγειωματικούς όγκους αυτούς υποστρέφουν μέχρι την ηλικία των 6 ετών, ενώ ένα 40% συνεχίζει την υποστροφή του μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

Ο όρος αγγειοδυσπλασία είναι γενικός και περιλαμβάνει κάθε δυσπλασία (δηλαδή, συγγενή ανωμαλία) που αφορά αγγεία. Η αγγειακή δυσπλασία μπορεί να εντοπίζεται σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Διακρίνουμε φλεβικές δυσπλασίες (αφορούν μόνο φλέβες), λεμφικές δυσπλασίες (αφορούν μόνο λεμφαγγεία), φλεβολεμφικές δυσπλασίες (αφορούν φλέβες και λεμφαγγεία) και αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες (όταν αρτηρίες συνδέονται απευθείας με φλέβες χωρίς την παρεμβολή τριχοειδών αγγείων).