ΞΥΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΞΥΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Οικογενειακή Σύµβουλος-Ψυχολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Σπούδασε Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στο University of Indianapolis και Ψυχολογία στο Open University, ενώ ειδικεύθηκε ως Οικογενειακή Σύμβουλος στο Εργαστήριο ∆ιερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος στην Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου.