ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών