ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Παιδο - ΩΡΛ

Αναπληρωτής Διευθυντής της Α’ ΩΡΛ Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών