ΦΙΛΟΞΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Παιδίατρος – Εντατικολόγος

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Παιδιατρικής ΜΕΘ του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών