ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΙΝΩ
Παιδογαστρεντελόγος – Ηπατολόγος

Επικεφαλής του Τμήματος Παιδιατρικής Ηπατολογίας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Επαγγελματική Εμπειρία

2017-σήμερα: Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

2010-2017: Ελβετικό Κέντρο Αναφοράς Ηπατικών Νοσημάτων και Μεταμόσχευσης Ήπατος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης, Ελβετία

2005-2010 : Ειδικότητα Παιδιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης, Ελβετία

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
  • Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης, Ελβετία
  • Απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης, Ελβετία
  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Μέλος εταιριών/ Συντάκτης Επιτροπής Περιοδικών

  • Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής