Υποθρεψία

Υποθρεψία χαρακτηρίζεται η αδυναμία του οργανισμού να καλύψει τις ανάγκες του σε θερμίδες και θρεπτικές ουσίες λόγω ανεπαρκούς λήψης τροφής, αυξημένων αναγκών, ή απώλειας μέσω εμέτων ή διαρροιών.

Η υποθρεψία διαταράσσει τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού και τη λειτουργία ποικίλων οργάνων και συστημάτων, όπως του πεπτικού, του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του μυϊκού συστήματος. Αποτέλεσμα της υποθρεψίας είναι οι συχνές λοιμώξεις και η ανάπτυξη ποικίλων επιπλοκών, που επιδεινώνουν την πορεία της νόσου.

Η διάγνωση υποθρεψίας βασίζεται στη σύγκριση του βάρους και του ύψους του παιδιού, καθώς και της περιμέτρου του μέσου βραχίονα και των δερματικών πτυχών με τυποποιημένα διαγράμματα.

Ως θεραπεία για την υποθρεψία συνίσταται η διαιτητική συμβουλευτική, όταν το παιδί σιτίζεται, αλλά αδυνατεί να καλύπτει τις ανάγκες του σε θερμίδες.

Παρεντρική διατροφή στις περιπτώσεις που η από του στόματος σίτιση και η εντερική υποστήριξη της θρέψης αδυνατούν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των μικρών ασθενών επιβάλλεται η ολική ή μερική παρεντερική διατροφή.

Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών εξαρτώνται από την ηλικία, το βάρος την υποκείμενη νόσο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επομένως δεν υπάρχουν έτοιμα διαλύματα παρεντερικής διατροφής για τα παιδιά. Η σύσταση, ο όγκος, ο ρυθμός και η συχνότητα χορήγησης των διαλυμάτων είναι εξατομικευμένα για τον κάθε μικρό ασθενή.