Συνδακτυλία

Πρόκειται για αποτυχία διαχωρισμού δύο δακτύλων. Φυσιολογικά, ο διαχωρισμός γίνεται μεταξύ 7ης-8ης εβδομάδας της ενδομήτριας ζωής.

Το 3ο μεσοδακτύλιο διάστημα είναι αυτό που προσβάλλεται συχνότερα. Ανάλογα με το βαθμό δερματικής ή / και οστικής συνένωσης, καθορίζονται και οι μορφές της συνδακτυλίας. Προσβάλλονται ενίοτε και τα δάκτυλα του ποδιού.

Η συνδακτυλία συνοδεύεται συχνά και από ανωμαλίες άλλων οργάνων. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι συναντάται σε 28 σύνδρομα!