Λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται στο στομάχι σε μεγάλο ποσοστό παιδιών και ενηλίκων και προκαλεί φλεγμονή (γαστρίτιδα) με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις.

Προκαλεί χρόνια γαστρίτιδα και ατροφία του βλεννογόνου του στομάχου και σε μακροχρόνια λοίμωξη αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας σε άτομα με κληρονομική προδιάθεση.

Συμπτώματα του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι: o πόνος πάνω από τον ομφαλό που επιμένει για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών, η ναυτία και η δυσπεψία.

Η διάγνωση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού γίνεται με επεμβατικές και μη επεμβατικές εξετάσεις, όπως:

Δοκιμασία αναπνοής μετά την λήψη ειδικής ουσίας:

 Η εξέταση αυτή συνιστάται σε παιδιά άνω των έξι ετών με επιβεβαιωμένη γαστρίτιδα από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, προ και μετά θεραπείας για τον έλεγχο της εκρίζωσης του μικροβίου.

Ανίχνευση ειδικού αντιγόνου στα κόπρανα:

Γαστροσκόπηση και βιοψίες στομάχου. Η εξέταση του ιστού βιοψίας στο μικροσκόπιο επιβεβαιώνει τη φλεγμονή και την παρουσία του μικροβίου.

Ταχεία δοκιμασία ουρεάσης σε δείγματα βιοψίας στομάχου, καλλιέργεια ιστού βιοψίας στομάχου:

Για την διάγνωση από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού απαιτούνται τουλάχιστον δύο θετικές εξετάσεις, με εξαίρεση την καλλιέργεια όπου μόνη της αρκεί να θέσει τη διάγνωση.

Η θεραπεία της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού γίνεται με τη χορήγηση δύο αντιβιοτικών είτε συγχρόνως είτε κατά συνέχεια. Παράλληλα με τα αντιβιοτικά χορηγείται και φάρμακο που εμποδίζει την παραγωγή οξέως στο στομάχι, όπως είναι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.