Φαρμακευτικές αλλεργίες

Η αλλεργία σε φάρμακα μπορεί να εκδηλωθεί με δύο είδη αντιδράσεων: τις άμεσου τύπου αλλεργίες (στις οποίες τα συμπτώματα εμφανίζονται εντός λίγων λεπτών μέχρι μία ώρα από τη λήψη του φαρμάκου) και τις επιβραδυνόμενου ή καθυστερημένου τύπου αλλεργίες (εμφάνιση συμπτωμάτων εντός αρκετών ωρών από τη λήψη).