Αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ

Ως αλλεργικό σοκ ορίζεται η συστηματική αναφυλακτική αντίδραση του οργανισμού ύστερα από έκθεση σε αντίστοιχο αλλεργιογόνο. Το αλλεργικό σοκ είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό, αφού αποτελεί πολυσυστηματική κατάσταση. Πολύ χαρακτηριστικό πρώιμο, όχι όμως και απαραίτητο, σύμπτωμα του αλλεργικού σοκ είναι ο κνησμός παλαμών, πελμάτων και περιγεννητικά.

Το δέρμα συμμετέχει στο 90% των περιπτώσεων. Είναι πολύ σύνηθες ο ασθενής που υφίσταται αλλεργικό σοκ να εμφανίζει αγγειοοίδημα γύρω από τους οφθαλμούς, στα χείλη ή στη γλώσσα.

Κατά κανόνα, το αλλεργικό σοκ έχει αίτια: Τροφές, φάρμακα, δηλητήριο από νυγμό υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκα), έκθεση σε latex, άσκηση. Υπάρχουν ασυνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής εμφανίζει τυπική εικόνα αναφυλαξίας χωρίς αίτιο (ιδιοπαθής αναφυλαξία).

Είναι προφανές ότι η αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα είναι μείζονος σημασίας, αφού σε επανέκθεση είναι πιθανό ο ασθενής να κινδυνεύσει από νέο αναφυλακτικό σοκ.